Βοήθεια

Ο κώδικας BBC (Bulletin Board Code)

Τα κουμπιά που φαίνονται παρακάτω ανήκουν στην προεπιλεγμένη εμφάνιση του SMF και μπορεί να διαφέρουν από φόρουμ σε φόρουμ.

Ετικέτα Όνομα Κουμπί Κώδικας Απόδοση Σχόλια
Εντονα Εντονα [b]έντονα[/b] έντονα *
Πλάγια Πλάγια [i]πλάγια[/i] πλάγια *
Υπογραμμισμένα Υπογραμμισμένα [u]υπογραμμισμένα[/u] υπογραμμισμένα *
Διαγραμμένο Διαγραμμένο [s]διαγραμμένο[/s] διαγραμμένο *
Λάμψη Λάμψη [glow=red,2,50]λάμψη[/glow]
λάμψη
Τα τρία χαρακτηριστικά (π.χ. red, 2, 50) στην ετικέτα 'glow' είναι χρώμα, ένταση και πλάτος αντίστοιχα.
Σκιά Σκιά [shadow=red,left]
σκιά
[/shadow]
σκιά
Τα δύο χαρακτηριστικά (π.χ. red, left) στην ετικέτα 'shadow' είναι χρώμα και διεύθυνση αντίστοιχα.
Κινούμενο Κινούμενο [move]κίνηση[/move] Μη έγκυρη XHTML, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και για εικόνες!
Προμορφοποιημένο κείμενο Προμορφοποιημένο κείμενο [pre]Simple
  Machines
    Forum[/pre]
Simple
 Machines
  Forum
Διατηρεί τη μορφοποίηση του κειμένου που αποδίδεται από μια γραμματοσειρά μονού βήματος.
Αριστερή στοίχιση Αριστερή στοίχιση [left]αριστερή στοίχιση[/left]

αριστερή στοίχιση

*
Κεντραρισμένα Κεντραρισμένα [center]κεντραρισμένα[/center] κεντραρισμένα *
Δεξιά στοίχιση Δεξιά στοίχιση [right]δεξιά στοίχιση[/right]

δεξιά στοίχιση

*
Από δεξιά προς τ' αριστερά * [rtl]από δεξιά προς τ' αριστερά![/rtl]
από δεξιά προς τ' αριστερά!
Τυπική χρήση θα ήταν η δημοσίευση Αραβικών ή Εβραϊκών σε ένα αγγλικό ή ελληνικό έγγραφο.
Από αριστερά προς τα δεξιά * [ltr]από αριστερά προς τα δεξιά![/ltr]
από αριστερά προς τα δεξιά!
Τυπική χρήση θα ήταν η δημοσίευση Αγγλικών σε ένα Αραβικό ή Εβραϊκό έγγραφο.
Οριζόντια διαχωριστική γραμμή Οριζόντια διαχωριστική γραμμή [hr]
*
Μέγεθος γραμμάτων * [size=10pt]μέγεθος γραμμάτων[/size] μέγεθος γραμμάτων *
Γραμματοσειρά * [font=Verdana]γραμματοσειρά[/font] γραμματοσειρά Μόνο γραμματοσειρές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή του χρήστη θα εμφανισθούν, χρησιμοποιήστε το λοιπόν με προσοχή!
Χρώμα γραμματοσειράς [color=Red]κόκκινο[/color] κόκκινο Επιλέξτε το χρώμα από το αναπτυσσόμενο.
Εισαγωγή Flash Εισαγωγή Flash [flash=200,200]
http://somesite/somefile.swf
[/flash]
http://somesite/somefile.swf Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, εάν το ενσωματωμένο Flash έχει απενεργοποιηθεί από τον ή τους διαχειριστές του φόρουμ, το αρχείο Flash θα εμφανίζεται σαν ένας απλός σύνδεσμος, όπως φαίνεται εδώ. Τα δύο χαρακτηριστικά της ετικέτας 'flash' (όπου χρειάζονται σχετικά) είναι το πλάτος και το ύψος αντίστοιχα.
Εισαγωγή εικόνας Εισαγωγή εικόνας [img]
http://somesite/image.gif
[/img]
Πληκτρολογείστε τα χαρακτηριστικά του ύψους και του πλάτους για αλλαγή του μεγέθους εμφάνισης της εικόνας.
[img width=48 height=48]
http://somesite/image.gif
[/img]
Εισαγωγή συνδέσμου Εισαγωγή συνδέσμου [url]http://somesite/[/url] http://somesite/ ΣΗΜ. η ετικέτα «url» ανοίγει σ' ένα νέο παράθυρο αλλά μπορεί να πληκτρολογήσετε ετικέτες «iurl» για άνοιγμα στο ίδιο παράθυρο.
[url=http://somesite/]
σύνδεσμος με περιγραφή
[/url]
σύνδεσμος με περιγραφή
Εισαγωγή Email Εισαγωγή Email [email]
someone@somesite
[/email]
someone@somesite *
Εισαγωγή συνδέσμου FTP Εισαγωγή συνδέσμου FTP [ftp]
ftp://somesite/somefile
[/ftp]
ftp://somesite/somefile *
[ftp=ftp://somesite/somefile]
σύνδεσμος με περιγραφή
[/ftp]
σύνδεσμος με περιγραφή
Εισαγωγή πίνακα Εισαγωγή πίνακα [table][/table] * Οι ετικέτες 'table' μόνες τους δεν δίνουν σημαντικό αποτέλεσμα.
Εισαγωγή γραμμής πίνακα * [table][tr][/tr][/table] * Οι ετικέτες 'table' και 'tr' μόνες τους δεν δίνουν σημαντικό αποτέλεσμα.
Εισαγωγή στήλης πίνακα * [table][tr][td]
περιεχόμενο
[/td][/tr][/table]
περιεχόμενο
Σημειώστε τη σωστή τοποθέτηση των ετικετών, έτσι ώστε οι ετικέτες 'table' θα περιέχουν τις ετικέτες 'tr' , καθε μια από τις οποίες περιέχει τον ίδιο αριθμό από ετικέτες 'td' !
[table][tr][td]SMF[/td]
[td]Bulletin[/td][/tr]
[tr][td]Board[/td]
[td]Code[/td][/tr][/table]
SMF Bulletin
Board Code
Εκθέτες Εκθέτες [sup]εκθέτες[/sup] εκθέτες *
Δείκτες Δείκτες [sub]δείκτες[/sub] δείκτες *
Γραφομηχανή Γραφομηχανή [tt]γραφομηχανή[/tt] γραφομηχανή Γραμματοσειρά απλού βήματος.
Εισαγωγή κώδικα Εισαγωγή κώδικα [code]<?php phpinfo(); ?>[/code]
Code:
<?php phpinfo(); ?>
Χρησιμοποιείστε πάντα για να διατηρηθεί η διάταξη του κώδικα και να αποφευχθεί η αποκωδικοποίησή του σαν BBC ή και φατσούλες!
Εισαγωγή παράθεσης Εισαγωγή παράθεσης [quote]παράθεση[/quote]
Quote
παράθεση
Σημειώστε το προαιρετικό χαρακτηριστικό «αποστολέας».
[quote author=αποστολέας]παράθεση[/quote]
Quote from: author
παράθεση
Εισαγωγή λίστας Εισαγωγή λίστας [list]
[li]SMF[/li]
[li]YaBB SE[/li]
[/list]
 • SMF
 • YaBB SE
Αν και μπορείτε να προσθέσετε όσα στοιχεία θέλετε, κάθε στοιχείο πρέπει να περιέχεται ανάμεσα στις σωστές ετικέτες ανοίγματος και κλεισίματος. Μπορείτε επίσης να μορφοποιήσετε τις κουκκίδες των στοιχείων της λίστας σας χρησιμοποιώντας ειδικές ετικέτες ανοίγματος, χωρίς ετικέτες κλεισίματος αλλά αυτή η επιλογή δεν παράγει προς το παρόν έγκυρη XHTML.
[list]
[o]κύκλος
[O]κύκλος
[0]κύκλος
[*]δίσκος
[@]δίσκος
[+]τετράγωνο
[x]τετράγωνο
[#]τετράγωνο
[/list]
 • κύκλος
 • κύκλος
 • κύκλος
 • δίσκος
 • δίσκος
 • τετράγωνο
 • τετράγωνο
 • τετράγωνο
Βραχυγραφία * [abbr=παραδείγματος χάριν]π.χ.[/abbr] π.χ. Δείχνει το πλήρες κείμενο με τη διέλευση του ποντικιού.
Αρκτικόλεξο * [acronym=Simple Machines Forum]SMF[/acronym] SMF Δείχνει το πλήρες κείμενο για το αρκτικόλεξο με τη διέλευση του ποντικιού.