Πληροφορίες προφίλ

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την προβολή των προφίλ των μελών.

Βοήθεια

Πληροφορίες προφίλ

The profile info summary screen displays basic forum information about a member, as well as any additional information they may wish to share. An SMF forum may be customized extensively by its administrator(s), so the information displayed may vary greatly between forums.

Περίληψη

Εμφανιζόμενο όνομα Ομάδα μελών

 • Email
 • Ιστότοπος
 • AOL Instant Messenger - AIM
 • Yahoo Instant Messenger - YIM
Εκτός σύνδεσης Εκτός σύνδεσης
[Add To Buddy List]
Όνομα χρήστη:
Όνομα χρήστη
Δημοσιεύσεις:
Αριθμός δημοσιεύσεων (μέσος όρος ανά ημέρα)
Email:
Email
Προσαρμοσμένος τίτλος:
Προσαρμοσμένος τίτλος
Προσωπικό κείμενο:
Προσωπικό κείμενο
Φύλο:
Φύλο
Ηλικία:
Ηλικία
Τοποθεσία:
Τοποθεσία
Ημερομηνία εγγραφής:
Μήνας, Ημέρα, Έτος και Ώρα
Τοπική ώρα:
Μήνας, Ημέρα, Έτος και Ώρα
Τελευταία ενεργός:
Μήνας, Ημέρα, Έτος και Ώρα
Signature:
Signature

A member may view their own profile summary at any time simply by selecting Profile from the main menu. A member may view another member's profile summary by selecting the member's name whenever it is displayed on the forum. The following is commonly displayed.

 • Display Name - A member may choose a display name that is different from their username.
 • Membergroup - If a member has been assigned a primary membergroup, it is displayed. Othwerwise, their post-based membergroup is displayed.
 • Communication Icons - If a member provides information for various communication methods such as email, web site, ICQ, or AIM, it will be displayed in the form of icons.
 • Online Status - If a member has not chosen to hide their online status, it is displayed.
 • Add To Buddy List - If the forum administrator(s) have enabled buddy lists, members may add each other as buddies.
 • Send PM - A member may send a private message to another member.
 • Posts - The forum keeps track of the number of each member's post, as well as an average per day.
 • Show Stats - A member may view various stats related to another member.
 • Username - A member uses their username to login.
 • Posts - The forum keeps track of the number of each member's post, as well as an average per day.
 • Email - A member may choose to hide their email, in which case it is not displayed.
 • Custom Title - If a member has been given a custom title, it is displayed.
 • Personal Text - If a member has chosen to enter personal text, it is displayed.
 • Gender - A member may choose not to disclose their gender, in which case it is not displayed.
 • Age - If a member has filled in their birth date, their age is displayed.
 • Location - If a member has chosen to disclose their location, it is displayed.
 • Date Registered - The forum remembers when each member first registered.
 • Local Time - Since a member may be from any part of the world, their local time is displayed.
 • Last Active - The forum keeps track of when a member was last active.